Kontakt

Zbigniew Szaleniec

Towarzystwo Powszechne Czeladź

ul. Bytomska 47

41-250 Czeladź

tel. 605 288 400


25-lecie samorządności w Czeladzi
środa, 10 czerwca 2015 15:41

W niedzielę, 31 maja 2015 roku w naszym mieście odbyły się obchody z okazji 25-lecia samorządności w Polsce.


O godzinie 16.00 w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Wśród przybyłych gości, znaleźli się między innymi: pełnomocnik premiera rządu RP Beata Małecka-Libera, posłowie na Sejm RP: Anna Nemś, Waldemar Andzel, Ewa Malik i Jarosław Pięta, a także reprezentanci marszałka województwa śląskiego i władz samorządowych Siemianowic Śląskich, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Będzinie, radni minionych i obecnej kadencji samorządu powiatowego i miejskiego, byli burmistrzowie i aktualne władze miasta z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem na czele. Wszystkich zgromadzonych powitała przewodnicząca rady Jolanta Moćko. W swoim wystąpieniu wspomniała ona również o nieżyjących już radnych Rady Miejskiej w Czeladzi, których pamięć uczczono minutą ciszy.

 

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec. Omówił w nim najważniejsze tezy ogłoszone w 1990 roku przez współtwórcę polskiego samorządu prof. Jerzego Regulskiego, a także sytuację lokalnego samorządu w Czeladzi. Podziękował także wszystkim, którzy mieli wpływ na kształtowanie samorządności w naszym mieście.

 

 

Uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną, poświęconą 25-leciu samorządu w Czeladzi, przypominającą w dużym skrócie najważniejsze wydarzenia minionych sześciu kadencji i kilku miesięcy otwierających bieżącą, siódmą kadencję samorządu. 
Kolejnym punktem programu było wręczenie honorowych statuetek „Czeladzki samorządowiec 25-lecia”. Otrzymało je byli i obecni radni, którzy wybrani zostali do Rady Powiatu Będzińskiego lub Rady Miejskiej w Czeladzi co najmniej trzykrotnie. Oklaskami na stojąco uhonorowano nestora czeladzkiego samorządu Mariana Kitę, który w ciągu minionego ćwierćwiecza aż sześciokrotnie zasłużył sobie na zaufanie wyborców, a po raz pierwszy funkcję radnego sprawował jeszcze za czasów PRL-u, w 1968 roku. Statuetkę otrzymała również skarbnik miasta Urszula Polak-Wałek, która pracuje w Urzędzie Miasta od ponad 25 lat, a funkcję Skarbnika Miasta piastuje od 1992 roku . Nagrodami specjalnymi uhonorowano także 15 pracowników, którzy mają za sobą co najmniej 25 lat pracy w Urzędzie Miasta.

 

 

Uroczysta sesja była również wyjątkową okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Miasta Czeladź dla osób i podmiotów w sposób szczególny przyczyniających się do promocji miasta. Zbigniew Szaleniec uhonorował: Henryka Świetlika – wybitnego biegacza, przez wiele lat swojej kariery sportowej zdobywającego najwyższe laury, Kazimierza Irlę – od kilku dziesięcioleci zajmującego się przewodnictwem pielgrzymkowym i znanego zespołu „Konopians”, wykonującego muzykę reggae. Muzycy tej formacji na każdym kroku podkreślają swój czeladzki rodowód, a w ich twórczości pojawiają się wątki nawiązujące do patriotyzmu lokalnego. 
W przerwie, pomiędzy dwoma częściami sesji i po jej zakończeniu wszyscy zgromadzeni w „Elektrowni” wysłuchali dwóch krótkich, dynamicznych występów duetu smyczkowego „Need for Strings”.

 

 

 

 

 

 

Galeria