Kontakt

Zbigniew Szaleniec

Towarzystwo Powszechne Czeladź

ul. Bytomska 47

41-250 Czeladź

tel. 605 288 400


Działania Towarzystwa Powszechnego "Czeladź"
poniedziałek, 01 lipca 2013 20:48

25 czerwca 2013r. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i wręczenia dyplomów pracownika socjalnego tegorocznym absolwentom tej szkoły. Tradycyjny coroczny ceremoniał został poprzedzony wystąpieniem  Dyrektora Kolegium pani Anny Zasady – Chorab, która  w imieniu całej społeczności szkoły, w podziękowaniu za współpracę i pomoc dla Kolegium, statuetkami Przyjaciel Szkoły(?) wyróżniła między innymi posła Jarosława Piętę , Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzeja Gościniaka oraz wiceprezydenta Sosnowca Zbigniewa Szaleńca. Wyróżnieni wraz z obietnicą dalszego wspomagania inicjatyw Kolegium, pogratulowali słuchaczom  Szkoły uzyskania tytułu pracownika socjalnego. Podczas uroczystości miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie, pani Dyrektor Kolegium wspólnie ze Zbigniewem Szaleńcem jako  prezesem nowo powstałego stowarzyszenia Towarzystwo Powszechne „Czeladź”,  podpisała list intencyjny, zapowiadający  podjęcie wspólnych działań na rzecz uruchomienia  w Czeladzi, społecznego Uniwersytetu Powszechnego. Uniwersytet, który ma rozpocząć funkcjonowanie od października br., zgodnie z intencjami obu stron będzie popularyzował wiedzę w zakresie nauki, kultury, sztuki i gospodarki a jego naczelnym celem będzie prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną w kierunku szybkiego i zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Umowę o współpracy z Kolegium w zakresie działań prospołecznych podpisała także Gmina Bobrowniki.

 

Galeria