Kontakt

Zbigniew Szaleniec

Towarzystwo Powszechne Czeladź

ul. Bytomska 47

41-250 Czeladź

tel. 605 288 400


Życiorys
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 14:12

Urodziłem się 8 grudnia 1954 r. w Zabrzu. Kilka miesięcy później moja rodzina przeniosła się do Chorzowa. Tutaj spędziłem następne 25 lat. W 1979 r. po ślubie zamieszkałem wraz z żoną w Sosnowcu, a rok później w Czeladzi, gdzie mieszkam do dziś.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, Technikum Elektromechanicznego w Chorzowie i odbyciu 2-letniej służby wojskowej, podjąłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku trenerskim piłki nożnej. Studia ukończyłem z tytułem magistra sportu i trenera II klasy państwowej. W 1997 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego ukończyłem Studia Podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania. Ponadto zaliczyłem kilka kursów doskonalących m.in. kurs zarządzania placówkami oświatowymi.

Karierę zawodową rozpocząłem jako pracownik dołowy wydziału elektrycznego Kopalni Śląsk w Rudzie Śląskiej. Następne 15 lat przepracowałem w górnictwie, awansując od pracownika fizycznego po inspektora gospodarki materiałowej. W 1990 roku powziąłem decyzję o zmianie charakteru mojego zatrudnienia. Od września rozpocząłem pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi, jako nauczyciel WF-u. Trzy lata później zostałem wybrany na doradcę metodycznego, którym byłem przez 9 lat. Pracę w oświacie zakończyłem piastując stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, powstałego z połączenia czeladzkich liceów ogólnokształcącego i ekonomicznego. Po kilku miesiącach dyrektorowania z dniem 1 grudnia 2002 r., Burmistrz Miasta Czeladź Marek Mrozowski powierzył mi funkcję zastępcy burmistrza.

Moją pasją od zawsze był sport, a szczególnie piłka nożna. Już jako dziecko trenowałem piłkę w klubie GKS Prezydent w Chorzowie. Tutaj rozgrywałem mecze trampkarzy i juniorów. Później grałem w III ligowym Górniku Świętochłowice. Karierę zakończyłem, mając 23 lata, bowiem służba wojskowa spowodowała zbyt długą przerwę jak na czynnego zawodnika. Natychmiast jednak podjąłem pracę trenera w szkółce piłkarskiej przy Stadionie Śląskim. Największym osiągnięciem z 5 letniego okresu pracy z młodzieżą, poza sukcesami osiąganymi przez moje drużyny, było wyszkolenie przyszłego I ligowca i reprezentanta Polski, a obecnie trenera Ruchu Chorzów - Dariusza Fornalaka. Mając 28 lat zostałem jednym z najmłodszych trenerów III ligi na Śląsku. Pierwszym zespołem seniorskim, który trenowałem był znany i zasłużony AKS Chorzów, a po nim inne, równie cenione kluby piłkarskie: Ruch Radzionków, Górnik Wojkowice i CKS Czeladź.

<

Od roku 1993 przez 3 kadencje działałem jako członek Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego i jednocześnie przewodniczącego komisji rewizyjnej. W latach 1993 do 1998 z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego pracowałem jako koordynator społecznych inspektorów pracy czeladzkiej oświaty. Od 1994 r. przez kolejne 3 kadencje zostałem obdarzony zaufaniem wyborców, uzyskując mandat radnego Rady Miasta Czeladź. W kadencjach 1994 - 2002 sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta i przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta. W kadencji 2002 - 2006 z powodu objęcia stanowiska zastępcy burmistrza Miasta Czeladź złożyłem mandat radnego.

W latach 1994 - 1996 byłem członkiem Unii Pracy, z ramienia której uzyskałem mandat radnego. Kolejne lata działalności opierałem o lokalne ugrupowanie Nowa Czeladź. Od 2005 roku jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.

25 września 2005 roku, głosami wyborców okręgu zagłębiowskiego, zostałem wybrany Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Senatorem byłem przez dwie kolejne kadencje. W wyborach parlamentarnych w 2005 r., jako kandydat Platformy Obywatelskiej zdobyłem mandat senatora, uzyskując 57 694 głosy, w tym 4 032 w Czeladzi. W mojej pierwszej, skróconej rozwiązaniem parlamentu w 2007 r. kadencji senackiej, działałem w Komisji Edukacji i Sportu oraz  Komisji Europejskiej.

W kolejnych wyborach w 2007 r. ponownie kandydowałem do Senatu z okręgu sosnowieckiego, zdobywając mandat doskonałym wynikiem 98 733 głosy, w tym z Czeladzi 7 764.

W drugiej kadencji pełniłem obowiązki Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich a także działałem w Komisji Edukacji i Sportu. Pracowałem w kilku zespołach  parlamentarnych między innymi jako wiceprzewodniczący Zespołu ds. Sportu Szkolnego, wiceprzewodniczący Zespołu ds. Wychowania Młodzieży i członek: Zespołu ds. Sportu Wyczynowego, Zespołu ds. Straży Pożarnej oraz Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej. Obok  Marszałkini Senatu śp. Krystyny Bochenek  i senatora Antoniego Piechniczka, byłem współtwórcą  oraz kapitanem senackiej drużyny piłkarskiej, z którą wielokrotnie rozgrywałem mecze charytatywne, w tym cykliczne spotkania z pracownikami wyższych uczelni, Senat kontra Senat. W kolejnych wyborach parlamentarnych w październiku 2011 r., decyzją władz PO kandydowałem do Sejmu RP. Niestety dość niska, bo 6 pozycja na liście spowodowała, że mimo dobrego jak na listę sejmową, osiągniętego wyniku  8302 głosów, z tego 3 300 w Czeladzi, poselskiego mandatu nie zdobyłem.

W listopadzie 2011 r. przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej  złożył mi propozycję objęcia z ramienia PO funkcji wiceprezydenta Miasta Sosnowiec. Moja kandydatura uzyskała jednogłośną akceptację Rady Powiatu PO oraz Prezydenta Miasta Sosnowiec , Kazimierza Górskiego. 1 grudnia 2011 r. zostałem powołany na funkcję wiceprezydenta Sosnowca, odpowiedzialnego za sektor pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia i tę funkcję sprawuję do dnia dzisiejszego. Równolegle w strukturach Platformy Obywatelskiej od 2007 r. do dnia dzisiejszego jestem wiceprzewodniczącym Zarządu Powiatu PO oraz Koła PO w Czeladzi. Jako członek założyciel, od czerwca 2013 r. zostałem wybrany prezesem, nowo powstałego czeladzkiego stowarzyszenia Towarzystwo Powszechne „Czeladź”.

 

Przez wszystkie lata mojej zawodowej kariery towarzyszyła mi żona Iwona, założycielka i dyrektor Muzeum „Saturn” w Czeladzi, a później także dzieci: syn Bartosz (32 lata), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracuje jako doradca podatkowy oraz córka Marta (24 lata) świeżo upieczona absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku International Business z językiem wykładowym angielskim.

 

 

Galeria