ZDROWIE

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔴 Przeniesione
🔶Zmodyfikowane
🎯 W trakcie realizacji

  • Zdecydowana poprawa jakości wody w mieście, we współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. 🔴
  • Dalszy etap konsekwentnej walki ze smogiem, między innymi poprzez: podniesienie kwoty dotacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków miejskich i promocję działań proekologicznych i likwidację starych pieców węglowych. ✅
  • Kontynuacja współpracy z powiatem będzińskim, będącym właścicielem szpitala, w zakresie poprawy jakości wyposażenia i poziomu usług medycznych, świadczonych na rzecz mieszkańców naszego miasta. ✅
  • Realizacja programów profilaktycznych, dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców w różnym wieku. ✅
  • Dalsze prowadzenie stałego monitoringu i zasad usuwania zagrożeń zdrowotnych mieszkańców przy współpracy ze wszystkimi placówkami służby zdrowia w naszym mieście. ✅
  • Zapewnienie dyżuru pielęgniarki w każdej ze szkół podstawowych. ✅
  • Budowa tężni solankowych w różnych częściach miasta. 🎯
  • Organizacja kolejnych edycji Targów Pszczelarstwa i Ekologii Czeladź. 🔶
  • Utworzenie eko-targu ze zdrowymi i ekologicznymi produktami spożywczymi. 🔶

Start typing and press Enter to search