Urodziłem się 8 grudnia 1954 roku w Zabrzu. Kilka miesięcy później wraz z rodziną przeniosłem się do Chorzowa. Spędziłem tam następne 25 lat życia. W 1979 roku po ślubie zamieszkałem wraz z żoną w Sosnowcu, a rok później w Czeladzi, gdzie mieszkam do dziś.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, Technikum Elektromechanicznego w Chorzowie i odbyciu 2-letniej służby wojskowej, podjąłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku trenerskim piłki nożnej. Studia ukończyłem z tytułem magistra sportu i trenera II klasy państwowej. W 1997 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego ukończyłem studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania. Ponadto ukończyłem kilka kursów doskonalących, między innymi: kurs zarządzania placówkami oświatowymi.

Karierę zawodową rozpocząłem jako pracownik dołowy wydziału elektrycznego Kopalni Śląsk w Rudzie Śląskiej. Następne 15 lat przepracowałem w górnictwie, awansując od pracownika fizycznego po inspektora gospodarki materiałowej. W 1990 roku podjąłem decyzję o zmianie charakteru zatrudnienia i od września rozpocząłem pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi, jako nauczyciel wychowania fizycznego. Trzy lata później zostałem wybrany na stanowisko doradcy metodycznego. Byłem nim przez dziewięć lat. Pracę w oświacie zakończyłem piastując stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, powstałego z połączenia czeladzkich liceów ogólnokształcącego i ekonomicznego. Po kilku miesiącach dyrektorowania, 1 grudnia 2002 roku powierzono mi funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Czeladź.

Moją pasją od zawsze był sport, a szczególnie piłka nożna. Już jako dziecko trenowałem piłkę nożną w klubie GKS Prezydent w Chorzowie. Rozgrywałem mecze w kategorii trampkarzy i juniorów. Później grałem w III-ligowym Górniku Świętochłowice. Karierę zakończyłem, mając zaledwie 23 lata, bowiem służba wojskowa spowodowała zbyt długą przerwę jak na czynnego zawodnika z dużymi ambicjami. Natomiast chcąc realizować swoją pasję, podjąłem pracę trenera w szkółce piłkarskiej przy Stadionie Śląskim. Największym osiągnięciem z pięcioletniego okresu pracy z młodzieżą, poza sukcesami osiąganymi przez jego drużyny, było wyszkolenie przyszłego I-ligowca i reprezentanta Polski, a następnie trenera Ruchu Chorzów – Dariusza Fornalaka. Mając 28 lat zostałem jednym z najmłodszych trenerów III ligi na Śląsku. Pierwszym zespołem seniorskim, który trenowałem był zasłużony AKS Chorzów, a po nim inne, równie cenione kluby piłkarskie: Ruch Radzionków, Górnik Wojkowice i CKS Czeladź.

Od roku 1993, przez trzy kadencje, zasiadałem w Radzie Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego i jednocześnie przewodniczącego komisji rewizyjnej. W latach 1993-1998 z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego pracowałem jako koordynator społecznych inspektorów pracy czeladzkiej oświaty.

Od 1994 roku przez kolejne trzy kadencje zdobywałem mandat radnego Rady Miejskiej w Czeladzi. W latach 1994-2002 sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta. W kadencji 2002-2006 z powodu objęcia stanowiska zastępcy Burmistrza Miasta Czeladź złożyłem mandat radnego.

W latach 1994-1996 był członkiem Unii Pracy, z ramienia którego uzyskałem mandat radnego. W kolejnych latach działałem w lokalnym ugrupowaniu Nowa Czeladź. Od 2005 roku byłem członkiem Platformy Obywatelskiej. W tym samym roku, głosami wyborców okręgu zagłębiowskiego, zostałem wybrany Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, którym byłem przez dwie kolejne kadencje. W pierwszej, skróconej rozwiązaniem parlamentu w 2007 roku kadencji senackiej, działałem w Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Europejskiej. W drugiej kadencji pełnił obowiązki Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a także działałem w Komisji Edukacji i Sportu. Pracowałem w kilku zespołach parlamentarnych, między innymi, jako wiceprzewodniczący Zespołu ds. Sportu Szkolnego, wiceprzewodniczący Zespołu ds. Wychowania Młodzieży oraz członek: Zespołu ds. Sportu Wyczynowego, Zespołu ds. Straży Pożarnej oraz Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej. Obok Marszałek Senatu RP śp. Krystyny Bochenek i senatora Antoniego Piechniczka, byłem współtwórcą i kapitanem senackiej drużyny piłkarskiej, z którą wielokrotnie rozgrywałem mecze charytatywne, w tym cykliczne spotkania z pracownikami wyższych uczelni „Senat kontra Senat”. W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2011 roku, decyzją władz PO, kandydowałem do Sejmu RP. Niestety, mandatu poselskiego nie zdobyłem. W 2011 roku zostałem powołany na funkcję wiceprezydenta Sosnowca, odpowiedzialnego za sektor pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. W 2013 roku byłem jednym z założycieli Towarzystwa Powszechnego Czeladź.

W 2014 roku wystąpiłem z szeregów Platformy Obywatelskiej, założyłem Czeladzką Inicjatywę Samorządową i wziąłem udział w wyborach. Wolą mieszkańców miasta zostałem wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź. Funkcję tę pełnię do dziś.

W lipcu 2018 roku jednomyślną decyzją włodarzy 41 miast, tworzących powstałą 1 stycznia 2018 roku Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zostałem wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego zgromadzenia GZM.

Przez wszystkie lata mojej zawodowej kariery towarzyszyła mi żona Iwona, założycielka i dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi. Mamy dwoje dzieci: syna Bartosza, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracującego jako doradca podatkowy i córkę Martę, absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku International Business, pracującą jako Project Manager w branży IT.

Start typing and press Enter to search