DROGI

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔴 Przeniesione
🎯 W trakcie realizacji

 • Kompleksowe remonty kolejnych dróg lokalnych, połączone z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej. ✅
 • Wyremontowanie należących do miasta dróg, wymagających wymiany nakładki asfaltowej. ✅
 • Opracowanie, wspólnie z partnerami z innych zainteresowanych gmin oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, projektu budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Północ”, z jednej strony łączącej Czeladź z Katowicami i Autostradą A4, a z drugiej strony z Autostradą A1 i lotniskiem w Pyrzowicach, a następnie przystąpienie do budowy tej drogi. 🔴
 • Budowa ronda na ulicy Szpitalnej i Krótkiej ✅
 • Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego. ✅
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Dehnelów. ✅
 • Wspieranie finansowe remontu dróg powiatowych w naszym mieście.✅
 • Budowa wzdłuż głównych arterii miasta, sieci profesjonalnych ścieżek rowerowych wraz ze stacjami dokującymi i wypożyczalniami rowerów. ✅
 • Budowy trzech centrów przesiadkowych w naszym mieście. ✅
 • Remont wiaduktu nad ulicą Będzińską oraz budowa kładki dla rowerzystów i pieszych. 🎯
 • Podjęcie działań, zmierzających do przejęcia przez miasto dróg będących własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a następnie przeprowadzenie ich remontów. ✅
 • Budowa w miejscach dostępnych kolejnych parkingów i miejsc postojowych. ✅
 • Remonty wszystkich należących do miasta chodników. 🎯

Start typing and press Enter to search