EDUKACJA

Legenda:
✅ Zrealizowane

  • Regularne przeprowadzanie bieżących remontów we wszystkich placówkach oświatowych. ✅
  • Stałe doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. ✅
  • Dalsza rozbudowa i modernizacja bazy sportowej szkół. ✅
  • Dążenie do dalszego podwyższania poziomu edukacyjnego w czeladzkich szkołach. ✅
  • W oparciu o doświadczenia innych krajów, stworzenie programu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. ✅
  • Kontynuacja i rozszerzenie zakresu działań na rzecz dokształcania i rozwoju osobistego seniorów. ✅
  • Rozszerzenie oferty atrakcyjnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. ✅
  • Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych i osiągających słabsze wyniki nauczania. ✅
  • Podwyższenie uposażeń dla personelu administracji i obsługi w placówkach oświatowych. ✅

Start typing and press Enter to search