ESTETYKA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔴 Przeniesione
🔶Zmodyfikowane
🎯 W trakcie realizacji

  • Remont wszystkich, należących do gminy, kamienic na starym mieście, znajdujących się przy ulicach: Będzińskiej, Bytomskiej, Kaczej, Katowickiej i Ciasnej. 🎯
  • Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Rodów Czeladzkich. ✅
  • Wsparcie finansowe i zwolnienia podatkowe, dla właścicieli zabytkowych obiektów na terenie Czeladzi w celu: rewitalizacji i oczyszczenia pokopalnianych budynków na terenie Starych Piasków i Starej Kolonii oraz odnowienia zabudowań na czeladzkiej starówce, czeladzkich zabytków sakralnych i postindustrialnych. 🔶
  • Uporządkowanie systemu identyfikacji wizualnej obiektów zabytkowych w mieście, poprzez skodyfikowanie stosowanych znaków graficznych, szyldów i reklam. 🔴
  • Zamontowanie, tam gdzie to możliwe, znaków pionowych z nazwami ulic. 🎯
  • Regularne doposażenie w sprzęt do utrzymania porządku i estetyki w mieście Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 🎯
  • Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych, szczególnie wzdłuż głównych arterii miasta. 🎯
  • Porządkowanie, zadrzewianie, ukwiecanie i wyposażanie w małą architekturę kolejnych miejskich parków i skwerów oraz tworzenie nowych miejsc do wypoczynku dla mieszkańców. ✅
  • Ład i porządek w całym mieście: regularne sprzątanie ulic, chodników, alejek i parków, monitorowanie i egzekwowanie porządku na terenach nie należących ✅

Start typing and press Enter to search