GOSPODARKA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔶Zmodyfikowane
🎯 W trakcie realizacji

  • Przygotowanie kolejnych terenów pod inwestycje gospodarcze w mieście, zgodnie z planami zagospodarowania. ✅
  • Współpraca z przedsiębiorcami i zachęcanie ich do zakładania w Czeladzi swoich firm wraz z siedzibami i płacenia w naszym mieście swoich należnych podatków. ✅
  • Pozyskiwanie środków ze sprzedaży oraz zagospodarowania gminnych i prywatnych terenów, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje gospodarcze. ✅
  • Przejęcie przez miasto od Spółki Restrukturyzacji Kopalń wszystkich możliwych terenów i nieruchomości pokopalnianych i ich zagospodarowanie. 🔶
  • Rewitalizacja budynków, w których znajdowały się warsztaty mechaniczne, kotłownia i szyby wyciągowe na terenie byłej kopalni „Saturn” z przeznaczeniem na wykorzystanie komercyjne. 🎯
  • Budowa ulic Biedermanna i Scheilblera, otwierających nowe tereny inwestycyjne w mieście. ✅
  • Wspieranie na poziomie organizacyjnym, inwestycji gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy, a w konsekwencji zwiększających wpływy podatkowe do budżetu miasta. ✅

Start typing and press Enter to search