KULTURA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔴 Przeniesione
🔶Zmodyfikowane
🎯 W trakcie realizacji

 • Organizacja na możliwie najwyższym poziomie artystycznym imprez cyklicznych takich, między innymi, jak: Dni Czeladzi, Urodziny Piasków, festiwal Ave Maria, Szalom na Rynku, Industriada i kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. ✅
 • Rewitalizacja budynku cechowni byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” i utworzenie w nim w ramach poszerzenia działalności Muzeum Saturn, Postindustrialnego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim. ✅
 • Modernizacja ,przebudowa i zagospodarowanie budynków byłych warsztatów mechanicznych na terenach byłej KWK Saturn i utworzenie tam miejskiej krytej pływalni oraz budynków po warsztatach elektrycznych i transformatorowni i utworzenie w nich Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn”. 🎯
 • Remont kamienicy Konarzewskich przy Rynku 22 i utworzenie w niej Centrum Usług Społecznych. ✅
 • Modernizacja budynku byłego Domu Ludowego przy ul. 21 Listopada i utworzenie w nim kolejnej instytucji kultury w mieście. 🔴
 • Remont amfiteatru i jego zaplecza w Parku Grabek. ✅
 • Wprowadzenie do kalendarza miejskiego, nowych interesujących wydarzeń kulturalnych, w tym organizacja imprez w wyremontowanym amfiteatrze w Parku Grabek. ✅
 • Konsekwentne uatrakcyjnianie oferty programowej przygotowywanej przez Kopalnię Kultury i inne instytucje kultury. ✅
 • Stałe podnoszenie jakości działań kulturalnych, prowadzonych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. ✅
 • Dalsze rozwijanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie krzewienia czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. ✅
 • Stymulowanie działań, zachęcających prywatnych właścicieli do rewitalizacji i zagospodarowania budynku po byłym kinie „Uciecha”. 🎯
 • Wspieranie podmiotów i stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną i społeczną na rzecz mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzieży. ✅
 • Wspieranie podmiotów i organizacji społecznych działających na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych ✅
 • Ratowanie zabytkowych nagrobków, znajdujących się na terenie czeladzkich cmentarzy. ✅

Start typing and press Enter to search