MIESZKANIA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔶 Zmodyfikowane

  • Dalsze skuteczne pozyskiwanie środków ze sprzedaży oraz zagospodarowania gminnych i prywatnych terenów, przeznaczonych w planie zagospodarowania pod inwestycje mieszkaniowe. ✅
  • Przygotowanie i  sprzedaż następnych działek,  z przeznaczeniem pod budownictwo indywidualne. ✅
  • Przygotowywanie i sprzedaż kolejnych terenów pod budownictwo deweloperskie jednorodzinne i wielorodzinne. ✅
  • Budowa osiedla budynków wielorodzinnych z mieszkaniami pod wynajem. ✅
  • Remont, przebudowa i zmiana funkcji obiektu po byłej Szkole Górniczej przy ul. 21 Listopada na budynek mieszkalny. ✅
  • Podejmowanie wszelkich możliwych działań, przyspieszających doprowadzenie centralnego ogrzewania na osiedle Nowe Miasto (byłe Nowotki) i pozostałych osiedli, także spółdzielczych. 🔶
  • Termomodernizacja kolejnych budynków należących do miasta. ✅
  • Renowacja i zagospodarowanie na cele mieszkalno usługowe, miejskich budynków w strefach zabytkowych miasta. ✅
  • Podjęcie działań w celu nieodpłatnego przejęcia zasobów mieszkaniowych należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ✅

Start typing and press Enter to search