PROMOCJA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🎯 W trakcie realizacji

  • Kreacja nowej koncepcji promocji miasta i uporządkowanie systemu identyfikacji wizualnej. 🎯
  • Rozszerzenie działań marketingowych i informacyjnych z wykorzystaniem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie informacji o działaniach inwestycyjnych i kulturalnych miasta. 🎯
  • Promocja czeladzkich obiektów zabytkowych poza granicami miasta, w tym szczególnie: Starego Miasta, Starych Piasków i obiektów znajdujących się na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn”. ✅
  • Rozszerzenie działań informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. 🎯
  • Utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”. ✅
  • Dalsze doskonalenie sposobów skutecznego dotarcia do mieszkańców z przydatnymi informacjami, w tym: prowadzenia strony internetowej miasta, administracji profili w social mediach i systemu Czeladź SMS Info. ✅
  • Konsekwentne wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i poza jego granicami. ✅

Start typing and press Enter to search