REKREACJA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🔴 Przeniesione
🎯 W trakcie realizacji

 • Remont basenu odkrytego w Parku Grabek i budowa przy nim wodnego placu zabaw. ✅
 • Budowa systemu ścieżek rowerowych w całym mieście, połączonych ze ścieżkami w miastach sąsiadujących z Czeladzią z wykorzystaniem tras dawnej koleii piaskowej. 🎯
 • Zagospodarowanie wałów Brynicy, budowa ścieżek pieszo-rowerowych i budowa stref rekreacyjnych. 🔴
 • Kontynuacja rewitalizacji Parku Grabek i Parku Prochownia na Piaskach. ✅
 • Następny etap zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Parku Alfred. ✅
 • Budowa na terenie obiektów pokopalnianych krytego basenu. 🎯
 • Zrealizowanie projektu zagospodarowania na cele rekreacyjne terenów przy tak zwanych Wylewach. 🔴
 • Rewitalizacja parku znajdującego się wokół Muzeum Saturn przy ul. Dehnelów i starego Parku przy ul 21 Listopada. 🔴
 • Zagospodarowanie terenów po byłej strzelnicy i pozostałej części terenów zielonych, sąsiadujących z parkiem przy ul. Mickiewicza. 🔴
 • Budowa trasy rolkowo-rowerowo-biegowej wzdłuż ul. Przełajskiej 🔴
 • Budowa bawialni dla dzieci w hali MOSiR. ✅

Start typing and press Enter to search