RODZINA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🎯 W trakcie realizacji

  • Kontynuacja działań, zmierzających do zabezpieczenia wszystkim dzieciom miejsc w żłobku i w przedszkolach. ✅
  • Doposażenie w nowe urządzenia wszystkich placów zabaw, znajdujących się przy przedszkolach publicznych. 🎯
  • Dalsze rozwijanie form wsparcia dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście. ✅
  • Rozszerzanie działań w ramach programu „Rodzinka 2+”. 🎯
  • Rozwijanie programu „Czeladzki Senior 60+” i innych działań na rzecz najstarszych mieszkańców miasta. ✅
  • Wdrożenie kolejnych działań na rzecz ludzi starszych, potrzebujących pomocy. ✅
  • Konsekwentne wzbogacanie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla seniorów. ✅

Start typing and press Enter to search