WSPARCIE

Legenda:
✅ Zrealizowane

  • Dalsze konsekwentne zwiększanie efektywności wsparcia dla mieszkańców, potrzebujących pomocy, nie tylko finansowej. ✅
  • Wprowadzanie na drogach, chodnikach i w budynkach, należących do miasta ułatwień dla niepełnosprawnych. ✅
  • Montaż windy dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3. ✅
  • Montaż na przystankach autobusowych tablic elektronicznych, we współpracy z Komunalnym Związkiem Komunikacyjnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. ✅
  • Stałe podnoszenie jakości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Miasta i innych spółek miejskich. ✅
  • Pomoc domowa organizowana przez pracowników MOPS i organizacje pozarządowe dla samotnych starszych osób, łącznie z dostarczaniem obiadów. ✅

Start typing and press Enter to search