WSPÓŁPRACA

Legenda:
✅ Zrealizowane
🎯 W trakcie realizacji

  • Organizacja kolejnych spotkań z mieszkańcami, mających na celu zapoznanie się z ich opinią na temat najważniejszych decyzji, dotyczących funkcjonowania miasta. ✅
  • Kontynuowanie działań koordynacyjnych i wsparcia dla miejskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. ✅
  • Utrzymywanie na wysokim poziomie funkcjonowania miasta w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. ✅
  • Rozwiązanie problemu kompostowni w Katowicach, we współpracy z sąsiednimi i innymi miastami, wchodzącymi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 🎯
  • Poprawa współpracy z władzami powiatu będzińskiego i zwiększenie wpływu na podejmowanie decyzji, dotyczących inwestycji powiatowych, zwłaszcza drogowych. 🎯
  • Utrzymywanie na wysokim poziomie kooperacji z gminami Zagłębia Dąbrowskiego. ✅
  • Rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi Czeladzi. ✅
  • Rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi naszego regionu szczególnie, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Wyższa Szkoła Biznesu i Humanitas ✅

Start typing and press Enter to search